1 Mosebok 48:16

1 Mosebok 48:16 NB

den engel som forløste meg fra alt ondt, han velsigne guttene, så de må kalles med mitt navn, og med Abrahams og Isaks, mine fedres navn. Og må de vokse til en stor skare på jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del