1 Mosebok 44:25

1 Mosebok 44:25 NB

Vår far sa: Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del