1 Mosebok 44:11

1 Mosebok 44:11 NB

Så skyndte de seg og løftet sekkene ned på jorden og åpnet hver sin sekk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del