1 Mosebok 41:53

1 Mosebok 41:53 NB

Så ble det slutt på de sju overflodsårene i Egypt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del