1 Mosebok 34:7

1 Mosebok 34:7 NB

Da Jakobs sønner kom hjem fra marken og fikk høre om dette, ble de forbitret og fulle av harme. For Sikem hadde gjort en skammelig gjerning mot Israel ved å ligge med Jakobs datter - slikt burde ikke skje.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del