1 Mosebok 34:21

1 Mosebok 34:21 NB

Disse mennene vil gjerne leve i fred med oss. La dem derfor bo i landet og dra omkring her, for se, landet er jo vidt nok for dem. La oss ta døtrene deres til koner, og gi dem våre døtre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del