1 Mosebok 34:17

1 Mosebok 34:17 NB

Men dersom dere ikke vil høre på oss og la dere omskjære, da tar vi vår søster og drar bort.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del