1 Mosebok 34:15

1 Mosebok 34:15 NB

Bare på det vilkår vil vi gå med på dette: At dere blir som vi og alt mannkjønn hos dere lar seg omskjære.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del