1 Mosebok 33:5

1 Mosebok 33:5 NB

Esau så opp, og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa: Hvem er disse som du har med deg der? Jakob svarte: Det er de barn som Gud har unt din tjener.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del