1 Mosebok 33:16

1 Mosebok 33:16 NB

Så vendte Esau samme dag tilbake og dro sin vei til Se’ir.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del