1 Mosebok 33:14

1 Mosebok 33:14 NB

Vil ikke min herre dra i forveien for sin tjener. Så kan jeg følge langsomt etter, slik det passer for buskapen jeg driver, og for barna, til jeg kommer til min herre i Se’ir.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del