1 Mosebok 27:8

1 Mosebok 27:8 NB

Derfor, min sønn, lyd meg nå og gjør det jeg befaler deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del