1 Mosebok 27:43

1 Mosebok 27:43 NB

Og nå, min sønn, lyd ordet mitt: Bryt opp og flykt til Laban, min bror - til Karan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del