1 Mosebok 27:29

1 Mosebok 27:29 NB

Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg ned for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være den som velsigner deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Mosebok 27:29