1 Mosebok 27:2

1 Mosebok 27:2 NB

Så sa han: Se, nå er jeg blitt gammel, jeg vet ikke min dødsdag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del