1 Mosebok 25:9

1 Mosebok 25:9 NB

Isak og Ismael, hans sønner, gravla ham i Makpela-hulen på hetitten Efron, Sohars sønns mark, midt imot Mamre
NB: Norsk Bibel 88/07
Del