1 Mosebok 25:6

1 Mosebok 25:6 NB

Men sønnene til de medhustruer som Abraham hadde, ga han gaver. Så lot han dem, mens han ennå levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover, til Østerland.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del