1 Mosebok 25:19

1 Mosebok 25:19 NB

Dette er Abrahams sønn Isaks slektshistorie: Abraham fikk sønnen Isak.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del