1 Mosebok 25:17

1 Mosebok 25:17 NB

Ismaels leveår ble hundre og trettisju år, så utåndet han og døde og ble samlet til sine fedre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del