1 Mosebok 25:12

1 Mosebok 25:12 NB

Dette er Ismaels, Abrahams sønns slektshistorie - han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del