1 Mosebok 25:10

1 Mosebok 25:10 NB

det jordstykket som Abraham hadde kjøpt av hetittene. Der ble Abraham begravet likesom Sara, hans hustru.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del