1 Mosebok 16:14

1 Mosebok 16:14 NB

Derfor kaller en kilden Lakai Ro’is brønn*. Den ligger mellom Kadesj og Bered.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del