1 Mosebok 15:19

1 Mosebok 15:19 NB

kenittenes, kenisittenes og kadmonittenes
NB: Norsk Bibel 88/07
Del