1 Mosebok 15:16

1 Mosebok 15:16 NB

I det fjerde slektledd skal de komme tilbake hit. For ennå har ikke amorittene fylt sin ondskaps mål.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del