1 Mosebok 12:6

1 Mosebok 12:6 NB

Og Abram dro gjennom landet til stedet Sikem, til Mores terebintelund. Kana’aneerne bodde den gang i landet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Mosebok 12:6