1 Mosebok 10:7

1 Mosebok 10:7 NB

Kusjs sønner var Seba, Havila, Sabta, Raema og Sabteka. Raemas sønner var Sjeba og Dedan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del