1 Mosebok 10:6

1 Mosebok 10:6 NB

Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kana’an.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del