1 Mosebok 10:4

1 Mosebok 10:4 NB

Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Dodanim.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del