1 Mosebok 10:31

1 Mosebok 10:31 NB

Dette var Sems sønner etter sine slekter og tungemål, i sine land, etter sine folkeslag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del