1 Mosebok 10:29

1 Mosebok 10:29 NB

Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del