1 Mosebok 10:22

1 Mosebok 10:22 NB

Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del