1 Mosebok 10:19

1 Mosebok 10:19 NB

Kana’aneernes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar like til Gasa, og bortimot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim like til Lesja.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del