1 Mosebok 10:18

1 Mosebok 10:18 NB

og arvadittene, semarittene og hamatittene. Siden bredte kana’aneernes ætter seg videre ut.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del