1 Mosebok 10:17

1 Mosebok 10:17 NB

hevittene, arkittene og sinittene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del