1 Mosebok 10:16

1 Mosebok 10:16 NB

og til jebusittene, amorittene og girgasittene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del