1 Mosebok 10:10

1 Mosebok 10:10 NB

Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del