1 Mosebok 10:1

1 Mosebok 10:1 NB

Dette er slektshistorien til Noahs sønner Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter vannflommen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del