1 Mosebok 1:28

1 Mosebok 1:28 NB

Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del