Galaterne 4:31

Galaterne 4:31 NB

Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnens.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del