Galaterne 4:16

Galaterne 4:16 NB

Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del