Esra 9:2

Esra 9:2 NB

De har tatt koner for seg og sønnene sine blant deres døtre, så den hellige ætt har blandet seg med folkene i landene. Og høvdingene og forstanderne har vært de første til å gjøre seg skyldig i denne utroskapen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del