Esra 9:10

Esra 9:10 NB

Men, vår Gud! Hva skal vi si etter alt dette? For vi har forlatt dine bud
NB: Norsk Bibel 88/07
Del