Esra 7:5

Esra 7:5 NB

sønn av Abisjua, sønn av Pinehas, sønn av Eleasar, sønn av ypperstepresten Aron
NB: Norsk Bibel 88/07
Del