Esra 7:4

Esra 7:4 NB

sønn av Serahja, sønn av Ussi, sønn av Bukki
NB: Norsk Bibel 88/07
Del