Esra 7:3

Esra 7:3 NB

sønn av Amarja, sønn av Asarja, sønn av Merajot
NB: Norsk Bibel 88/07
Del