Esra 6:8

Esra 6:8 NB

Jeg gir nå befaling om hvordan dere skal gå fram mot disse jødenes eldste, så dette Guds hus kan bli bygd: Av de inntektene som kongen har av skatten fra landet på den andre siden av elven, skal omkostningene fullt ut betales til disse men-nene, så arbeidet ikke skal bli hindret.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del