Esra 5:5

Esra 5:5 NB

Men Guds øye våket over jødenes eldste, slik at de ikke hindret dem i å bygge. De ville vente til saken var kommet inn for Darius, og de hadde fått brev fra ham om dette.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del