Esra 5:17

Esra 5:17 NB

Dersom nå kongen så synes, da la noen undersøke i de kongelige skattkamrene der i Babel om kong Kyros virkelig har gitt befaling om å bygge opp igjen dette Guds hus i Jerusalem. La oss så få vite hva som er kongens vilje i denne saken.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del