Esra 4:8

Esra 4:8 NB

Rådsherren Rehum og statsskriveren Sjimsjai skrev et brev mot Jerusalem til Artaxerxes, og brevet hadde følgende innhold.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del