Esra 4:5

Esra 4:5 NB

De leide rådgivere for å motarbeide dem, og slik fikk de hindret tiltakene deres så lenge perserkongen Kyros levde, og siden helt til perserkongen Darius tiltrådte regjeringen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del